شاهزاده رضا پهلوی:در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران توسط کانادا اقدام مهمی بود اکنون نوبت اروپاست

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی نسبت به اقدام دولت کانادا و در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران واکنش نشان داده و این اقدام کانادا را گام مهمی در راستای پاسخگو کردن رژیم دانستند.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود آورده اند:

‌‏امروز کانادا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این یک گام مهم برای پاسخگو کردن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران است.

‌‏ما از نمایندگان پارلمان کانادا که این اقدام را رهبری کردند و همچنین از ایرانی-کانادایی‌هایی که سال‌ها به طور خستگی‌ناپذیر برای آن تلاش کردند، سپاسگزاریم.

‌‏اکنون نوبت اروپا است که سپاه را در لیست تروریستی خود قرار دهد.