شاهزاده رضا پهلوی:رژیم روضه خوان ها سقوط خواهد کرد.اپوزیسیون اصلی علیه رژیم سرکوبگر، یکایک ملت ایران هستند

شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه با گزارشگران رسانه ای که به طور مستقیم پخش می شد، با لحن قاطعانه ای گفت که عمر حکومت کنونی رو به پایان است.

شاهزاده رضا پهلوی که مصاحبه او به طور مستقیم از تلویزیون “ایران اینترنشنال” و “من و تو” نیز پخش می شد، این بار با قاطعیتی بیش از گذشته ستمگری های رژیم را به باد انتقاد گرفت و از مردم ایران خواست اتحاد و هماهنگی بین خود را تقویت کنند و با قاطعیت بیشتری به مصاف رژیم بروند.

شاهزاده رضا پهلوی در سال های گذشته لحن احتیاط آمیزی داشت. ولی در ماه های اخیر، هر اندازه که پایه های حکومت لرزان تر می شود و نفرت مردم نسبت به علی خامنه ای و رژیم فاسد کنونی افزون می گردد، بر شدت حملات خود علیه حکومت افزوده است.

او از نیروهای مسلح خواست به رویارویی با هموطنان خود نپردازند و  اسلحه خود را به سوی مردم نگیرند، بلکه به حکومت پشت کنند و در براندازی آن سهیم گردند.

شاهزاده رضا پهلوی در این نشست رسانه ای، ابتدا در سخنانی به تشریح اوضاع داخلی ایران پرداخت و از جمله گفت که اعتراض های اخیر مردم علیه حکومت، که هر روز گسترده تر می شود، اپوزیسیون واقعی علیه رژیم است و آینده آن را دچار تردید می کند.

در پایان این ارزیابی اوضاع کنونی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی به پرسش های گزارشگران رسانه های مختلف فارسی زبان پاسخ داد و مردم را فراخواند که صفوف خود را محکم تر کنند و بر دامنه پیکار علیه رژیم بیافزایند و مطمئن باشند که عمر این حکومت طولانی نخواهد بود.