شاهزاده رضا پهلوی:ما همه تلاش می کنیم که آزادی را به ایران برگردانیم

روز گذشته شهرداری شهر فرزنو در ایالات کالیفرنیا میزبان شاهزاده رضا پهلوی بود و از ایشان طی مراسمی تجلیل بعمل آورد.

این مراسم در ساختمان شهرداری این شهر برگزار گردید و شهردار فرزنو حضور شاهزاده رضا پهلوی را افتخار بزرگی دانستند.

در این مراسم شاهزاده رضا پهلوی نیز سخنرانی کرده و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی امروز ایران گفتند که یکی از مهمترین عواملی که یک ملت را  به سوی آزادی سوق می دهد امید است  و عامل این امید می تواند حمایت و پشتیبانی از سوی دیگران باشد و این همبستگی روند رسیدن به آزادی را سریعتر خواهد کرد بنابراین هر قدمی که  برمیداریم  می تواند یک گام مهم و کلیدی در این راه باشد.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:یک نکته مهم دیگر که باید بگویم هر چند خارج از بحث این نشست است ولی در ارتباط با شرایط امروز است این است که ما امیدواریم یک روزی  سطح آزادی سیاسی و اجتماعی یکسانی همانند آمریکا در کشور خود داشته باشیم تا اینکه بتوانیم سر موضوع های که مخالف هستیم با یکدیگر بحث کنیم.

آمریکا یک کشور مرفه و موفق است که  متخصصین بسیاری دارد و سطح تحصیلات،ثروت بالایی  از هر کشور دیگر دارد و من فکر می کنم ایرانی- آمریکایی ها علی رغم این حقیقت که چند نسل در خارج از ایران بوده اند اما متخصصین و جامعه پویای ایرانی-آمریکایی هنوز به کشورشون ایران توجه دارند.

آنها می توانند در تکنولوژی، در منابع مالی و هرچیزی که نیاز کشورمان برای بازسازی باشد کمک کنند.

ما میخوایم یک تجربه یکسان مانند اسرائیلی داشته باشیم مانند عشقی که یهودیان به کشورشان دارند و برای کشورشان جانفشانی می کنند.

من میخوام با همه ایرانی- آمریکایی ها صحبت کنم بدون در  نظر گرفتن جمهوری خواه یا دموکرات بودنشان،وقتی به موضوع ایران میرسیم با هم همصدا و یکی باشیم.

ما همه تلاش می کنیم که آزادی را به ایران برگردانیم…

شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای سخنرانی خطاب به حاضران و شهردار گفت:من میخواستم با خود از واشنگتن به کالیفرنیا باران بیاورم اما یک باران متفاوت از کشورم آوردم که از ابر نمی بارد بلکه از چشم می بارد…

شاهزاده در آخر به کوروش کبیر اشاره کرد که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش حقوق بشر و آزادی های اجتماعی و فردی را در ایران ایه گذارد ما اینچنین فرهنگی داشتیم اما حالا باید ببینیم که یک دختر در کشور ما به قتل رسیده بخاطر اینکه حجاب نداشته یا یک پسر ده ساله که میتوانست انیشتین بعدی باشد از آینده و زندگی محروم شد و این وظیفه ماست که تغییر ایجاد کنیم اما با کمک دوستانمان.