شاهزاده رضا پهلوی:یاران اسلامی و مارکسیست خمینی قرارداد هواپیماهایی را لغو کردند که وقتی در اختیار ارتش اسراییل قرار گرفت عامل پیروزی شد

شاهزاده رضا پهلوی که در مراسم گرامیداشت صدمین سالگرد تشکیل نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در لس آنجلس برگزار گردید شرکت کردند یاد و نام خلبانان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران را که توسط رژیم اسلامی به جوخه های مرگ پرده شدند گرامی داشتند و این اقدام را که به گفته ایشان توسط اسلامیست ها و مارکسیست های حامی خمینی انجام گرفت یک ضربه مهلک بر قدرت نظامی و هوایی ایران دانستند.

شاهزاده رضا پهلوی اقدام دیگر انقلابیون ۵۷ را که بر ضد ایران انجام گرفت لغو قراردادهای نظامی برای خرید جدیدترین و مدرن ترین جنگنده ها بود که توسط رژیم خمینی صورت گرفت و به گفته شاهزاده رضا پهلوی این جنگنده ها زمانی که در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت عامل پیروزی در چندین نبرد اسرائیل شد.

این مراسم در لس آنجلس و با شرکت چندین فرمانده پیشین نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و با حضور شاهزاده رضا پهلوی برگزار گردید.

لینک سخنان شاهزاده رضا پهلوی:

https://www.youtube.com/live/vmCSMH5C7NM

لینک برنامه کامل:

https://www.youtube.com/live/1NVh1YUenuw