شاهزاده رضا پهلوی: ایران با تمام مردم آن، ایران است

شاهزاده رضا پهلوی در یک همایش مجازی به نام «نه به جمهوری اسلامی، ضرورت همبستگی» که روز یکشنبه ۹ ماه مه ۲۰۲۱ به میزبانی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران برگزار شد، گفت: «نمی توانیم شعار همبستگی سر دهیم درحالیکه تحمل شنیدن حرفهای یکدیگر را نداریم! نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با هم یکی شویم، مادامی که در حال متهم کردن و تفکیک یکدیگر به خودی و غیر خودی هستیم! هرگز اتحاد و همدلی بوجود نخواهد ٱمد اگر به عقیده های مخالف خود احترام نگذاریم و دیگران را به صرف اختلاف نظر، از خود دفع کنیم!»

وی افزود: «ایران با تمامی اقوام و زبانها و عقاید مردم آن زیباست. همین تنوع و گوناگونی از ایران کشوری ساخته که در میان سایر ملل سرآمد بوده است. ما فرزندان کوروش بزرگ هستیم و سبب این تفاوت، نوع نگرش و احترام ویژه ای است که ایرانیان در طول قرنها به سایر اقوام و اندیشه‌ها داشته‌اند.»

در این همایش گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی سخنرانی کردند و پیامی ویدیویی از شاهزاده رضا پهلوی هم پخش شد.