شاهزاده رضا پهلوی:  حکومت اسلامی ایران مسبب  حوادث لبنان، و  مسئول رنج مردم منطقه است.

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حوادث لبنان و تظاهرات مردم علیه دولت حاکم گفت رژیم ایران مسئول رنج مردم منطقه است.

شاهزاده پهلوی با  انتشار تصویری از تظاهرات مردم معترض بیروت در صفحه توییتر خود با مردم لبنان ابراز همدردی کرد و نوشت: «از تهران تا بیروت تا بغداد تا دمشق، یک اهریمن مسئول رنج مردم است: رژیم در ایران».

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه نوشت: « آن زمان که ما در مبارزه‌مان برای آزادی پیروز شویم و کشورهای‌مان را از این اهریمن سرکوبگر باز پس بگیریم، بار دیگر از صلح و رفاه در همسایگی‌مان لذت خواهیم برد».