شاهزاده رضا پهلوی :خیابان ها در اختیار شماست نگهش دارید

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدیو کوتاهی بار دیگر در روز گذشته به اعتراضات گسترده در ایران و تظاهرات گسترده مردمی بر علیه رژیم ملایان واکنش نشان داد و از مردم معترض خواست در خیابان ها بمانند و اعتراضات را ادامه دهند.

شاهزاده رضا پهلوی در این باره گفت:خیابان ها در اختیار شماست نگهش دارید.

https://youtube.com/shorts/GWorZdKVs1M?feature=share