شاهزاده رضا پهلوی در دیدار با سناتورهای آمریکایی خواهان تحریم صدا و سیما رژیم و حمایت فنی برای توانمند سازی مردم ایران شد

شاهزاده رضا پهلوی شامگاه پنجشنبه با انتشار توییتری از دیدار خود با چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور رند پال خبر داد.

ایشان در توضیح این دیدار نوشتند:در دیدارهای امروز با سناتور رند پال و شماری دیگر از سیاستگذاران آمریکایی بر لزوم فراهم کردن حمایت‌های فنی و ابزارهای توانمندسازی بیشتر برای مردم ایران تاکید کردم.

شاهزاده رضا پهلوی در روزهای گذشته و پس از قطع ایتنرنت در ایران توسط رژیم  با انتاشار توییتری از دولتایالات متحده و کمیسیون اروپا خواست از هر روشی که می توانند استفاده کنند تا ملت ایران که در این زمان مشغول مبارزه با رژیم دیکتاتوری ملایان هستند بتوانند سریع تر و امن تر صدای خودرا به جهان برسانند.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه درباره جلسه با سناتورهای آمریکایی نوشتد: در این دیدار همچنین  خواهان تحریم صداوسیما و دیگر نهادها و افراد مسوول در قطع و سانسور اینترنت در ایران شدم.

رژیم  از روز شنبه یک روز پس از آغاز دور جدید تظاهرات سراسری و خیزش ملی در ایران از بیم گسترش هرچه بیشتر این تظاهرات و همچنین فرستادن تصاویر این تظاهرات به خارج از ایران اقدام به قطع اینترنت کرد که تاکنون ادامه دارد.

شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه همچنین با انتشار نامه شدیدالحنی خطاب به علی خامنه ای که نتظران آن را در طول چهل سال گذشته بی سابقه خواندند او را نالخرد و بزدل خطاب کرد.

علی خامنه ای در روزهای گذشته و پس از خیزش ملی مردم ایران بر علیه رژیم ملایان این تظاهرات را به ایالات متحده و اسراییل نسبت داد و گفت خانواده پهوی نیز ا ز آشوبگران حمایت نمودند.

شاهزاده رضا پهلوی در نامه شدیدالحن خود همچنین خمینی را دجال نامید و خظاب به علی خامنه ای گفت تو روزی پاسخگو جنایاتی خواهی بود که بر علیه مردم انجام دادی..

یک دیدگاه

Comments are closed.