شاهزاده رضا پهلوی مخالفت خامنه ای با ورود واکسن آمریکایی یا بریتانیایی را اوج جهل توصیف کرد

با گسترش اعتراض های داخلی و بین المللی نسبت به دستور علی خامنه ای که استفاده از واکسن های معبری ساخت ایالات متحده و بریتانیا را ممنوع کرده، شاهزاده رضا پهلوی نیز پیامی انتشار داد و در آن سران حکومت کنونی ایران را به خاطر صدور این دستور، افرادی عقب مانده و متعصب خواند که که جان مردم ایران را به خطر می اندازند.

این دستور خامنه ای حدود چهار هفته پیش ضمن نطبق او بیان شد و از آن هنگام جنبش های گسترده ای در داخل ایران و در نهادهای بین المللی علیه آن به وجود آمد که هر روز بر دامنه آن افزوده شد و اکنو شاهزاده رضا پهلوی نیز به این جنبش می پیوندد.

پیام شاهزاده رضا پهلوی، در مقایسه با پیام های پیشین شدید اللحن تر بود و او خواستار پایان بخشیدن به این نادانی خطرناک مسئولان رژیم شد.

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام از جمله گفت که شماری از ایرانیان میهن پرست اکنون تلاش می کنند که واکسن هایی را به داخل ایران برسانند. ولی بعید می نماید که حکومت علی خامنه ای چنین امکانی را به آنان بدهند. خامنه ای پیشتر، آمادگی ایالات متحده برای فرستادن واکسن به ایران را نیز رد کرده بود.

شاهزاده رضا پهلوی درباره جزئیات این تلاش گروهی از ایرانیان وطن پرست توضیحی نداد. او در پیام خود چنین گفت: