شایعات در تهران: «آخوند فراری قاضی منصوری زنده است و در جزایر کارائیب خوش می گذراند»

با گذشت ده روز از مرگ مشکوک آخوند فراری غلامرضا منصوری در بوخارست، در تهران اعلام شد که از پلیس رومانی درخواست شده که نمونه دی ان ای جسد او در اختیار ایران قرار گیرد.

ولی این درخواست هنوز عملی نگردیده و همچنین پلیس رومانی هیچگونه اطلاعات جدیدی در اختیار حکومت ایران قرار نداده است.

با این همه، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از قول یکی از مقامات پلیس رومانی که از او نام برده نشد، این ارزیابی را مطرح ساخت که احتمال خودکشی منصوری تقویت شده است. در خبر توضیح داده نشده که این ارزیابی بر اساس چه یافته های جدیدی می باشد.

در همان حال، یک حقوقدان ایرانی به نام دکتر کاوه موسوی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی من و تو در لندن ابراز اطمینان کرد که آخوند منصوری به قتل رسیده است. او همچنین گفت که در کالبد شکافی آثاری از نوشیدن الکل توسط این فرد ظاهرا روحانی به دست آمده است. ولی این گزارش هنوز به طور رسمی از جانب اداره پزشکی قانونی رومانی تائید نشده است.

در رابطه با اظهاراتی از قول اداره دادستانی قوه قضائیه رومانی، دایر بر این که احتمال خودکشی قاضی فراری منصوری تقویت شده است، خانواده او در تهران و همچنین وکیل مدافع منصوری قاطعانه این احتمال را مردود می دانند. در پیام ویدیویی که منصوری در شبکه های اجتماعی منتشر ساخته بود، فردی با روحیه قوی دیده می شد.

در کنار درخواست استردادی که از جانب رژیم ایران به مقامات قضایی رومانی تسلیم شده بود، سازمان های حقوق بشر ایرانی نیز خواستار گردیده بودند که منصوری به ایران تحویل داده نشود، بلکه به آلمان بازگردانده شده و در آن کشور مورد محاکمه قرار گیرد.

آشنایان به حقوق بین الملل، بعید می دانند که در ساختار سیاسی رومانی، بتوان به دور از فساد مالی، یک محاکمه عادلانه برگزار کرد.

سپاهی هادی شیرزاد، در مقام رئیس پلیس بین المللی حکومت ایران، در سخنانی، مقامات پلیس و قوه قضائیه رومانی را به مسئولیت حادثه مرگ منصوری متهم ساخت و گفت که منصوری یک فرد تحت تعقیب بوده و پلیس وظیفه داشته او را در بازداشت نگاه دارد. ولی احتمالا به علت شیوع کورونا، از زندانی کردن او خودداری ورزیده اند، ولی وظیفه داشتند او را زیر نظر بگیرند.

در یک گمان گفته شده که عواملی در داخل ایران دستور قتل منصوری را صادر کرده اند تا او نتواند به افشای ابعاد گسترده فساد در حکومت ایران بپردازد. حتی این احتمال مطرح گردید که خانواده لاریجانی افرادی را در بوخارست برای کشتن او اجیر کرده بودند. ولی هیچیک از این گمان ها هنوز به اثبات نرسیده است.

به گفته تحلیلگران، علت آن که پلیس رومانی احتمالا گفته است که منصوری خودکشی کرده، سلب مسئولیت از خود در مورد حفظ جان وی بوده است. چون نمی توان از پلیس انتظار داشت که در بیست و چهار ساعت شبانه روز، و حتی در داخل هتل مواظب جان او باشد.

آشنایان امور میگویند علت آن که سپاهی هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل ایران اعلام داشت که درخواست دریافت دی ان ای منصوری را دولت رومانی تسلیم کرده اند، آن است که در تهران شایع است که منصوری نمرده و به یکی از جزایر کارائیب گریخته و در آنجا مخفی شده است. هیچ مدرکی برای تقویت این شایعه ارائه نشده است.