شایعات کناره گیری دولت حسن دیاب در لبنان، بسیار تقویت شده و کناره گیری وزیران و نمایندگان پارلمان ادامه دارد

در حالی که اوضاع بیروت امروز، حتی بیشتر از روزهای پیشین دچار آشوب و خشونت می باشد، شایعات گسترده ای در مورد کناره گیری دولت حسن دیاب انتشار یافت که تا لحظه تنظیم این خبر هنوز تایید نشده، ولی آگاهان سیاسی ارزیابی می کنند که در ظرف ساعات آینده این خبر عملی گردد.

در شبانه روز اخیر سه تن از وزیران کابینه دیاب و همچنین هشت تن از نمایندگان پارلمان، در اعتراض به ناتوانی های رژیم در مدیریت کشور و همچنین حوادث فاجعه باری که مرتبا در آن کشور رخ می دهد کناره گیری خود را اعلام کردند و ارزیابی شد که استعفاهای دیگری در راه است که بالاخره ممکن است به اعلام کناره گیری خود نخست وزیر بیانجامد.

انتظار می رود که در ساعات آینده شمار بیشتری از نمایندگان پارلمان کناره گیری خود را اعلام کنند. همچنین گزارش می رسد که اگر حسن دیاب، کناره گیری خود را اعلام نکند، پارلمان ممکن است وارد عمل شود و تظاهرات همگانی در حدی گسترده شود که چاره ای جز منحل ساختن دولت کنونی باقی نماند

در ساعات اخیر اجتماع مردم در خیابان های مرکزی بیروت ادامه دارد و شعارهایی نیز علیه حزب الله شنیده می شود. ولی از موارد خشونت بار هنوز خبری نرسیده است/

از آنجا که حزب الله لبنان بخش مهمی از کابینه آن کشور می باشد، اعلام کناره گیری حسن دیاب می تواند شکستی نیز برای حزب الله به وجود آورد.

در گزارش ها ارزیابی شده که وقتی ایالات متحده و فرانسه و آلمان و چند کشور دیگر ارسال کمک های مالی و تسهیلاتی خود به لبنان را آغاز کنند، مردم جرات بیشتری خواهند یافت و با قاطعیت بیشتری خواهان کاهش نفوذ رژیم ایران و حزب الله لبنان خواهند شد.

در تظاهرات امروز در بیروت، شماری از مردم می کوشیدند با اهدای شاخه گل به ماموران انتظامی و سربازان ارتش، آن ها را متقاعد سازند که از حمله به مردم خودداری ورزند و حتی به آن ها بپیوندند.

درباره رویدادهای لبنان گزارش های بیشتری در این مجموعۀ خبری به آگاهی شما می رسد.