شبکه های اجتماعی: دامنه آتش سوزی های مشکوک در ایران به تاسیسات پتروشیمی نیز رسیده است

شبکه های اجتماعی فارسی زبان می نویسند که ادامه آتش سوزی ها ی مشکوک به  مناطق تازه ای و از جمله پتروشیمی تخت‌جمشید؛ در منطقه  ماهشهر، ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی شهرستان رابر،کرمان،  کشیده شدند .همچنین پیشتر نیز گزارش شده بود که ۱۱ فروند  لنج های  بندر کنگ، بوستان های تهران، اهواز و شیراز و همچنین، کلیسای مریم در تپه باستانی هگمتانه در همدان، و گلخانه ۴ هکتاری خاوه تهران ، نیز طعمه حریق شده و در آتش سوختند.

اکنون این پرسش مطرح شده است که چرا این آتش سوزیهای مشکوک همچنان ادامه دارد ؟ خود مقامات رژیم  نیز تایید می کنند که دست کم تعداد معینی از این آتش سوزی ها عمدی بوده و پرسش در این است که چه کسانی ؟ مسئول بروز این حریق ها هستند و به چه علت به آن دست می زنند

این ارزیابی عنوان شده است که آیا مخالفان سیاسی حکومت با این شیوه می خواهند باعث تزلزل رژیم شوند .