شبکه های اجتماعی: دو کودک در ایران، در اثر گرسنگی طولانی، خودکشی کردند

درباره خودکشی کودک دوم نیز نوشته اند که خانواده او جز نان خشک، چیزی برای خوردن نداشت و آن کودک، مرگ را بر گرسنگی دائم ترجیح داد

شبکه های اجتماعی فارسی زبان از خودکشی دو کودک به علت گرسنگی در ایران خبر می دهند و حتی عکس یک تن از آنان نیز در فیس بوک و تلگرام انتشار یافته است.

در خبر اول آمده است که یک پسر سیزده ساله دست به خودکشی زد، زیرا مدت مدتی بود که او اکثر گرسنه می ماند، زیرا در خانه آنان غذای بسیار کمی وجود داشت که نمی توانست رنج گرسنگی را برطرف سازد و کودکی که از این زندگی ذلت بار به جان آمده بود، خود را کشت تا از رنج و محنت آزاد شود.

درباره خودکشی کودک دوم نیز نوشته اند که خانواده او جز نان خشک، چیزی برای خوردن نداشت و آن کودک، مرگ را بر گرسنگی دائم ترجیح داد.

حتما در اخبار دیروز شنیدید که حکومت ایران بر بودجه تبلیغات دینی و همچنین سپاه پاسداران و نیروهای مسلحی که در کشورهای خارجی با اصطلاح “در راه اسلام” می جنگند هزاران میلیارد تومان افزوده است!