شبکه های اجتماعی فارسی زبان: آیا حکومت برای جلوگیری از خیزش مردمی، از حزب الله و حشد الشعبی کمک گرفته است؟

در یک خبر دیگر آمده بود که رژیم ایران افراد حشد الشعبی عراق را به کشور آورده تا ظاهرا در یاری رسانی به رویارویی با مساله کورونا، به دولت ایران کمک کنند

برخی شبکه های اجتماعی فارسی زبان گزارش داده اند که اکنون مدتی است افراد مسلحی در حال گشت در خیابان های قم دیده می شوند که آشکارا معلوم است چهره ایرانی ندارند و نمیتوانند ایرانی باشند. حکومت پیشتر اعلام کرده بود که گروهی از افرادی که “برداران لبنانی” لقب گرفته اند و در ایران ساکن می باشند، به تلاش برای مبارزه با کورونا پیوسته اند. آخوند حسن نصرالله نیز در نطقی اعلام کرده بود که به افراد حزب الله لبنان در ایران دستور داده است که همگی به خدمت رژیم ایران در آیند و با کورونا مبارزه کنند. روزنامه های حکومتی در تهران نوشته بودند که این همکاری، نشان پیمان برادری بین ملت ایران و شیعیان لبنان است.

در یک خبر دیگر آمده بود که رژیم ایران افراد حشد الشعبی عراق را به کشور آورده تا ظاهرا در یاری رسانی به رویارویی با مساله کورونا، به دولت ایران کمک کنند.

ولی در شبکه های اجتماعی این احتمال مطرح گردیده که رژیم این نیروهای مسلح را از بیم به پاخیزی مردم ایران وارد کشور کرده تا در چنین صورتی بتوانند به کشتار شهروندان معترض دست بزنند.

از سوی دیگر ممکن است این خبر به دستور خود حکومت در شبکه های اجتماعی قرار گرفته باشد، تا به مردم هشدار دهند که اگر خیال داشته باشند دست به خیزش بزنند، همانند آبانماه گذشته، با گلوله درو خواهند شد.

در شهر مذهبی قم، ده ها هزار نفر طلبه از کشورهای مختلف و از جمله از چین و هند و کشورهای عرب مشغول تحصیل بوده اند. البته بخش عظیمی از این افراد، از هنگام افشای شیوع کورونا به کشور خود بازگشته اند. اما بی تردید افرادی از عراق، سوریه، لبنان و کشورهای دیگر، هنوز در قم سکونت دارند و به احتمال زیاد سلبه جوان، با بیرون آوردن یونیفرم مذهبی، ممکن است به گروه افراد انتظامی پیوسته باشند.

در گزارش شبکه های اجتماعی گفته شده افرادی که در خیابان در حال رفت و آمد هستند، اکثرا لباس پلنگی به تن دارند که ظاهرا نوعی یونیفرم نظامی می باشد.

حکومت ایران نیروهایی را نیز از شیعیان افغانستان و پاکستان به مزدوری گرفته که نام کلی مدافعان حرم بر آن ها نهاده شده است.

در دو هفته اخیر، شماری از بلند پایگان حکومت هشدار داده اند که اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، ممکن است یک خیزش همگانی رخ دهد که پایه های رژیم را به سختی لرزان سازد. یک روزنامه چاپ تهران حتی نوشته بود که “سیل گرسنگان ممکن است به راه افتاد”. این عنوان خبری، شبیه تیتر تفسیر سیاسی دو هفته پیش رادیو پیام اسرائیل است که نوشته بود “سیل گرسنگان و کارتون خواب ها و زنان و مردان تلاشگر ایرانی در راه است”.

در مورد حضور آن چه که “برداران لبنانی” نامیده شد، تصاویری نیز در وبسایت های خبری خبرگزاری فارس و تسنیم انتشار یافت که با واکنش های منفی از جانب گروهی از کاربران روبرو گردید.

 

 

 

 

 

 

2 دیدگاه‌

  1. لطفاهیچگاه درتحلیل هاازکلمه نیروهای نیابتی استفاده نکنیدبلکه بگوییدمزدور چون کسی که پرمقابل پول برای کشوری دیگرمیجنگدنامش مزدوراست

Comments are closed.