شخصیت های عراقی در همایشی در اربیل، خواهان بازگشت یهودیان و برقراری روابط با اسرائیل شدند

سیصد تن از شخصیت های سیاسی و اجتماعی عراق، در همایشی که روز گذشته (آدینه) در شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق برگزار گردید، از دولت بغداد خواستار شدند یهودستیزی و اسرائیل ستیزی را که سال ها و قرن ها بر آن سرزمین مسلط بوده کنار گذارند و به یهودیان اخراج شده از عراق حق … ادامه خواندن شخصیت های عراقی در همایشی در اربیل، خواهان بازگشت یهودیان و برقراری روابط با اسرائیل شدند