وقتی دروغگو فراموش‌کار می‌شود!
«شخصی از چین آمد مدینه خدمت پیامبر، سراغ علی را در زمان خلیفه اول گرفت و …»
این آخوند دغل باز فراموش می‌کند که در زمان حیات پیامبر، هنوز خلیفه اولی در کار نبود!
وانگهی، آنها به چه زبانی با هم گفتگو کرده‌اند؟ چینی با عربی؟!

یک دیدگاه

Comments are closed.