سخن کوتاه

در اخبار شنیدید که اسرائیل یک نوجوان را به این اتهام که موجب قتل یک بانوی فلسطینی شده محاکمه می‌کند و اگر اتهامات ثابت شود، او را در حد قانون مجازات خواهند کرد. ولی باز هم شنیدید که حکومت خود گردان فلسطینی، هرسال حدود ۱۲۰ میلیون دلار به زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل حقوق ماهیانه و حق معاش می‌پردازد. در یک کلام: اسرائیل فردی را که باعث مرگ یک فلسطینی شده، محاکمه و مجازات می کند، ولی سران فلسطینیان، به آن کس که اسرائیلی کشت پاداش می دهد و دیگران را با این کار تشویق می‌کند که آنها به کشتار اسرائیلیان روی آورند!

ببین تفاوت ره، از کجاست تا به کجا!