شرکت بیمه لویدز میگوید:تحریم ایران به معنای قطع همکاری ما با ایران خواهد بود.

با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران و اعمال تحریم‌های این کشور که ظرف هفته‌های آینده آغاز می‌شود شرکت های اروپایی بیمه و باربری خدمات خود را به شرکت‌های ایرانی به تدریج کاهش داده و قطع می کنند.

شرکت بیمه لویدز لندن و دیگر شرکت‌های اروپایی که بیمه های دریایی برای حمل و نقل انرژی و تجارت ارائه می‌کنند از ژانویه ۲۰۱۶ که بر اساس توافق اتمی سال ۲۰۱۵ تحریم‌های ثانویه علیه ایران لغو شد همکاری با جمهوری اسلامی را از سر گرفته بودند.

رییس هئیت مدیره شرکت بیمه لویدز به خبرگزاری رویترز گفت: اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران احتمالا  به این معناست که شرکت لویدز نخواهد توانست به تجارت های مربوط به ایران خدمات ارائه کند.

سخنگوی لویدز گفت که: به شرکت‌های بیمه سندیکایی توصیه کرده که قبل از ارائه خدمات به فعالیت‌هایی که به ایران مربوط می‌شود مشاوره های قانونی لازم را انجام دهند و خطر همکاری با ایران را در نظر بگیرند.

تحریم های آمریکا علیه ایران شامل شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران معامله می‌کنند نیز می‌شود که از آن با عنوان تحریم‌های ثانویه یاد می‌شود.

پس از خروج آمریکا از برجام تلاش‌های کشورهای اروپایی برای آنکه بتوانند شرکت‌های اروپایی را از تحریم‌های آمریکا معاف کنند نیز تا به امرو به جایی نرسیده و اکثر کمپانی های بزرگ و قدرتمندی چون زیمنس، توتال و کمپانیهای خودرو سازی فرانسوی و ژاپنی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کردند.

آلمان، فرانسه و بریتانیا نیزرسما اعلام داشتند که: آمریکا حاضر نشد معافیت این سه کشور عضو برجام را در مورد تحریم‌ها بپذیرد.