شرکت تلفن آلمان TELEKOM ارتباط تلفنی و اینترنتی بانک ملی ایران در این کشور را قطع کرده است

شرکت تلفن آلمان TELEKOM ارتباط تلفنی و اینترنتی بانک ملی ایران در این کشور را قطع کرده است

شرکت تلفن آلمان TELEKOM ارتباط تلفنی و اینترنتی بانک ملی ایران در این کشور را قطع کرده است.

شرکت تلفن آلمان TELEKOM دلیل این کار خود را به این دلیل اعلام کرد که معتقد است که به دنبال تحریم های آمریکا بانک ملی قادر نخواهد بود حساب خود را بپردازد.

پس از خروج  آمریکا از قرارداد اتمی موسوم به برجام تحریم‌های تعلیق شده بر علیه جمهوری اسلامی دوباره به اجرا درآمده اند که دور اول آن پانزدهم مرداد سال جاری و دور دوم آن از روز سیزدهم آبان اجرایی شد که صنعت نفت و سیستم بانکی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

این اقدام شرکت تلفنی آلمان در حالی صورت می گیرد که دولت‌های اروپایی سعی دارند راهی پیدا کنند که بتوانند ارتباط بانکی جمهوری اسلامی با دنیا را حفظ کرده و به جمهوری اسلامی کمک کنند تا تحریم های آمریکا را دور بزند اما در عین حال تقریبا همه شرکت های بزرگ اروپایی ارتباط خود با جمهوری اسلامی را قطع کردند و این اقدام آنها از بیم تحریم های آمریکا بر علیه آنها می باشد.