شرکت های بزرگ جهانی به دلیل بازگشت تحریمها مشغول ترک ایران هستند

شرکت های مختلف جهانی یکی پس از دیگری پس از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت اسلامی همچنان کشور را ترک می‌کنند.

سخنگوی راه آهن دولتی آلمان اعلام کرد که این شرکت از طریق شرکت های وابسته به خود به نام شرکت مهندسین مشاورین از پیش طرح ها و پروژه های  خود درایران کنار می کشد.

این سخنگو گفته است که: هر دو پروژه در ماه‌های اوت و سپتامبر ماه جاری و آینده میلادی در سال ۲۰۱۸ متوقف خواهد شد .

دلیل توقف فعالیت این شرکت اجرای تحریم‌های آمریکا علیه حکومت اسلامی می‌باشد. به گفته منابع خبری شرکت راه‌آهن آلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی یک یادداشت همکاری با شرکت راه‌آهن بنیاد شرقی وابسته به بنیاد مستضعفان امضا کرده بود.

اقدام راه آهن آلمان مبنی بر خارج شدن از پروژه‌های ایران هنگامی انجام  می‌شود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در نهم مردادماه گفته بود که: امیدواریم پیشنهادی از سوی آلمانی‌ها برای برقی کردن راه‌آهن تهران-تبریز دریافت کنیم که بدون تردید وضعیت ریلی را در مسیر اروپا بهتر می‌کند.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز یکی دیگر از شرکت های وابسته به سرویس فناوری اطلاعات شرکت مخابرات آلمان نیز طرح هایش را  در ایران متوقف کرده است تا مشمول مجازات آمریکا قرار نگیرد.

این  شرکت یک شرکت فعال در صنایع مخابرات خدمات مشورتی ارائه می‌دهد.

مخابرات آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد: آمریکا علیه حکومت اسلامی تمام فعالیت های خود در ایران را متوقف کرد.

شرکت مخابراتی دویچه تلکام که یک درصد سهام آن متعلق به دولت آلمان می باشد گفت که: به دلیل حساسیت های روابط حکومت اسلامی با جامعه جهانی این شرکت  معاملات با ایران را متوقف کرده است.