شرکت هواپیمایی اسرائیلی العال از عربستان درخواست اجازه پرواز از هوای آن کشور را ارائه کرد

شرکت هواپیمایی اسرائیل، شرکت العال، به طور رسمی از دولت عربستان سعودی درخواست کرد به هواپیماهای مسافری اجازه داده شود از فراز خاک عربستان بگذرند. هواپیماهای اسرائیلی  در پرواز به خاوردور ناچار هستند عربستان را دور بزنند و یا از آسمان کشورهای دیگر بگذرند که زمان پرواز را حدود دو ساعت بیشتر می کند.

عربستان ظاهرا هنوز با اسرائیل در حال جنگ است، ولی از هنگامی که حکومت اسلامی ایران، عملیات تعرضی و تهدیدات خود علیه عربستان و امیرنشین ها را شدیدتر کرده، دولت ریاض به نوعی همکاری های پنهان با اسرائیل پرداخته و همچنین تا حدودی از فلسطینی ها و حمایت از آنان دور شده است.

شرکت العال با مراجعه به سازمان هواپیمایی جهانی این درخواست را با عربستان سعودی در میان گذاشته و همچنین از نخست وزیر در این زمینه یاری خواسته است.

شرکت هواپیمایی ملی هند، “اِر ایندیا” در پروازهای خود بین هند و اسرائیل، از عربستان اجازه گرفته از حریم هوایی آن کشور بگذرد و اکنون شرکت العال نیز با مراجعه به سازمان بین المللی، می گوید برای آن که تبعیض از میان برود، عربستان باید به العال نیز چنین حقی را بدهد.

اگر عربستان این درخواست را بپذیرد، گام مهمی در راه نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر برداشته خواهد شد.

شرکت العال دارای چهار پرواز هفتگی به بمبئی میباشد که هفت ساعت ادامه می یابد و اگر بتواند از فراز عربستان بگذرد، دو ساعت کوتاه خواهد شد.

 

یک دیدگاه

  1. قطعا بزودی زود روزی را خواهیم دید که عربستان سعودی و اسرائیل در کنار هم خواهند ایستاد و امیدوارم که هر چه زودتر عربستان با ورود خط هوایی اسرائیل به خاک عربستان موافقت کند ، این دو قدرت بزرگ منطقه پشت به پشت هم با تروریسم مبارزه خواهند کرد و منطقه ای امن را در خاورمیانه در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود

Comments are closed.