شش کشور عربی برای بررسی روابط خود با اسرائیل به رایزنی می پردازند و از فلسطینی ها دورتر می شوند

نخست وزیر اسراییل در دیدار با ژنرال السیسی رییس جمهور مصر

 

شش کشور عربی قصد دارند مجموعۀ روابط خود با اسرائیل را مورد بازنگری قرار دهند. به نوشته روزنامه های عرب زبان در حوزه خلیج فارس، ممکن است برگزاری این اجلاس به روند عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل یاری برساند.

روزنامه های عربی نوشتند که کشورهای مصر، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده، و بحرین در نشستی که اتخاذ می کنند، خواهان تحکیم و گسترش روابط با اسرائیل باشند.

در این گزارش آمده است که هدف، ایجاد اتحادی بین اعراب و اسرائیل است تا بتوان به شیوه ای موثرتر با زیاده خواهی های رژیم ایران دست و گنجه نرم کرد.

بحرین از جمله امیر نشین های عرب است که حکومت ایران به شدت می کوشد رژیم اهل تسنن آن کشور را براندازد و حاکمیت را به روحانیون شیعه منتقل سازد. ولی تا کنون در این تلاش موفقیتی به دست نیاورده است.

برگزاری کنفرانس،نشان این واقعیت است که ستیز خویی رژیم ایران و تلاش آن برای برانداختن حکومت های امیر نشین ها، موجب شده که آن ها مساله فلسطینی ها را کنار بگذارند و به سوی دوستی با اسرائیل گام بردارند.

برگزاری این کنفرانس نشان دیگری از تفرقه ای است که رژیم ایران توانسته است بین شیعیان و اهل تسنن در جهان اسلام ایجاد کند.

یک پژوهشگر اردنی نیز در این هفته گفت که رژیم ایران با شعار اتحاد جهان اسلامی به صحنه آمد، ولی عملا موجب افزایش تشنج بین شیعه و سنی شد و کشورهای عرب را به سوی اسرائیل راند، در حدی که اعراب، اکنون علنا از لزوم دوستی با اسرائیل سخن می گویند و مساله فلسطینی ها را کنار می گذارند.

این کنفرانس در حالی برگزار خواهد شد که حکومت ایران به فعالیت های جنگی در چهار کشور عربی ادامه می دهد که مهمترین آن ها، حضور نظامی در سوریه و یمن است.

آگاهان می گویند که یکی از هدف های رژیم ایران برای قدرت یابی در یمن، ایجاد پایگاهی برای دست اندازی به عربستان سعودی، به هدف برانداختن خاندان سعودی می باشد.

ییسرائل کاتس وزیر اطلاغات و راه و ترابری اسرائیل در همایش بین المللی در سلطان نشین عمان