شعارنویسی روی در و دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ

جمعی از مخالفان رژیم ایران در آلمان، بر روی در و دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ، در حمایت از قیام مردم خوزستان و اعتراضات گسترده ای که رفته رفته تمام شهرهای ایران را در بر می گیرد، اقدام به شعار نویسی کردند.