تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بازنشستگان ایران، با محکوم کردن فیلم مستند دروغین اعتراف اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷