تجمع و راهپیمایی غارت شدگان موسسات مالی، ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶
شعار غارت شدگان: اختلاس دولتی آخر ِ بی‌غیرتی…