تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در مقابل صدا و سیمای اصفهان۲۷ آذر ۱۳۹۶