سلیمانی قاتله، رهبرش هم خائنه
سلیمانی قاتله، رهبرش هم قاتله
سلیمانی قاتله، رهبرش هم ظالمه
سلیمانی قاتله، رهبرش هم جاهله

شنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۸ – ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰
اعتراضات مردمی در ایران، پس از برملا شدن حقیقت و اعتراف جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشکهای سپاه