یک دیدگاه

  1. بک ملای شیپیشو به نام «علملهدی» همین هفته پیش بود که میگفت سوریه ایرانه، بمن ایرانه، … ?
    اما ما میگیم «ایران مال ماست» و به زودی زود شما لکه های کثیف چهل ساله را از روی زیبای اسیب دیده اش پاک خواهیم کرد.

Comments are closed.