3 دیدگاه‌

  1. باور کنید نمیتوانم به هیچ آخوندی با دید خوب نگاه کنم . کلأ نمیتونم به هیچ مذهبی با دید خوب نگاه کنم انقدر برخوردها دیده ایم که اطمینان به اینها خطرناک است

  2. دارن ارامگاه بشیر نذیر دو برادر یهود در بهبهان خراب میکنن لطفا کاری کنید ما اعتراض کردیم چند روز بازداشت شدیم

Comments are closed.