شماری  از زنان ایرانی که خود را “مادران ایران” می‌نامند: در انتخابات رژیم شرکت نمی کنیم

در این بیانیه آمده است: در گذشته به امید گشایش برای “ذره‌ای تغییر” بارها وارد میدان شده‌اند اما رای آنها “دزدیده شده” و شاهد “ریخته شدن خون‌های پاک فرزندان” خود بوده‌اند.

مادران ایران  گفته اند :  با وجود شکنجه و تهدید فرزندانشان اعتبار خود را “گرو گذاشتند” تا اوضاع بدتر نشود ولی نتیجه صبوری و مقاومت، وضعیت “فاجعه بار” کنونی بوده است. ده‌ها امضا کننده نامه “بی‌کفایتی در بحران کنونی کرونا” را هم به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی نظام مثال زده‌اند.

فریده مقدم، فاطمه بنکدار، شهلا انتصاری، اکرم اسانلو، تلما آوانسیان، ناهید شیربیشه و مهرانگیز کار از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در بخشی از این بیانیه آمده است :  “ما مادران دادخواه ایران به چنین حکومتی اعتراض داشته و داریم و بر این باوریم که ادامه این روند به هیچ تغییر مثبتی منجر نمی‌شود. این ساختار استبدادی با این قانون اساسی هرگز بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر و بدتر می‌شود. به همین دلیل تا رسیدن به انتخابات آزاد و سالم، در هیچ انتخابات دیگری شرکت نمی‎‌کنیم.”