شماری از نمایندگان پارلمان اسرائیل: حمایت از برپایی کشور مستقل کردستان مطرح شود

پس از آن که رحب طیب اردوغان شدیدترین توهین ها را نسبت به اسرائیل و ملت و رهبران آن به زبان آورده، اکنون شمارز از نمایندگان پارلمان اسرائیل خواهان حمایت رسمی اسرائیل از استقلال کردستان هستند. با آن که در مرحله کنونی، سخن از استقلال کردها در شمال عراق است، ولی چنین لایحه ای نوعی ابراز حمایت از آرمان کردهای ترکیه نیز محسوب می شود که یک اقلیت بزرگ را در شرق ترکیه تشکیل می دهند و پرنفوذترین حزب کرد که پِ کا کا نامیده می شود، خواهان جدایی از ترکیه است.

آخرین اقدامات سیاسی ترکیه علیه اسرائیل، برگزاری نشست ویژه رهبران سازمان کشورهای اسلامی بود که در هفته پیش تصمیمات ضد اسرائیلی شدیداللحنی اتخاذ کرد. اردوغان همچنین نخست وزیر اسرائیل را فردی توصیف کرده که دست های او به خون فلسطینیان آغاشته است.

رئیس جمهوری ترکیه، حتی در آخرین سخنان خود، عملیات دفاعی اسرائیل در برابر ترور فلسطینی را به جنایات هیتلر علیه ملت یهود تشبیه کرده است.

از دیدگاه بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی، اردوغان که خود جنایات بسیار علیه مردمان خود و اهالی کرد سوریه مرتکب شده، حق دفاع اسرائیل در برابر تروریست های حماس و دیگر سازمان ها از آن جهت نفی می کند، که در ته قلب خود خواهان نابودی اسرائیل است.

برخی از سایستمداران، شدت گرفتن لحن سخن اردوغان را با مبارزه انتخاباتی کنونی در ترکیه مربوط می دانند.

اردوغان همیشه از حماس جانبداری کرده و حتی به آن سازمان اجازه برپایی دفتر اطلاعاتی کرده است.

گروهی از نمایندگان پارلمان اسرائیل از دو حزب راست گرای “لیکود” و “ییسرائیل بیتینو” خواهان برگزاری مباحثاتی در پارلمان شده اند تا جوانب و پیامدهای حمایت اسرائیل از برپایی کشور مستقل کرد مورد بررسی قرار گیرد.

دولت اردوغان و حتی دولت های پیش از او، اعطای حقوق مساوی به کردها را یک کابوس برای خود دانسته و حتی موجودیت کردها در کشور خود را انکار کرد و اهالی شرق ترکیه را که اکثرا کرد هستند، “کوهستانی” نامیده و هرگز واژه “کرد” را در مورد آن ها به کار نبرده است.

ارتش ترکیه نیز با هجوم به بخش شمالی سوریه به کشتن کردها پرداخت تا آن ها را از مرز ترکیه دور سازد.

نمایندگان پارلمان اسرائیل خواهان بحث درباره این پرسش هستند که اسرائیل به طور عملی چه کمکی می تواند به برپایی کشور مستقل کرد بکند.

در دوران حکومت محمدرضا شاه، اسرائیل و ایران برای کمک رسانی به کردهای عراق و زیرفشار گذاشتن حکومت صدام حسین در بغداد همکاری های زیادی داشتند.

در دوران پس از سقوط صدام حسین و اعلام خودگردانی کردها در شمال عراق، از ادامه همکاری ها اسرائیل با رهبران آن ها سخن گفته شد.

کردهای عراق بارها اعلام داشته اند که خواهان روابط دوستانه با اسرائیل هستند.

نمایندگان پارلمان اسرائیل می گویند: در شرائطی که حکومت اردوغان در ترکیه، این چین با اسرائیل پیکار می کند، و حکومت ایران از نابودی اسرائیل سخن می گوید و سوریه به عنوان یک کشور یکپارچه در حال فروپاشی است، اسرائیل باید به بررسی این موضوع بپردازد که کمک به استقلال کردستان، چه سود یا زیانی ممکن است در پی داشته باشد.

هنوز موعدی برای انجام این بحث در پارلمان اسرائیل (کنست) تعیین نشده است.