شماری از کارمندان کاخ سفید و میهمانان در آیین امضای پیمان های اسرائیل با امارات و بحرین، به کورونا مبتلا شده اند

یک روز پس از برگزاری آئین امضای پیمان صلح بین اسرائیل و امارات عربی متحده و پیمان دوستی اسرائیل با امیر نشین بحرین، در کاخ سفید واشنگتن اعلام گردید که شمار کمی از کارمندانی که در مراسم فعال بوده اند و همچنین شماری از روزنامه نگاران که احتمالا بدون ماسک به کاخ سفید آمده بودند، به کورونا مبتلا شده اند و باید قرنطینه شوند.

از آن جا که یک تیم بزرگ مقامات سیاسی و اداری اسرائیل، نخست وزیر و همسر و دو فرزندش را در این سفر همراهی می کردند، همه آن ها باید چند روز قرنطینه شوند. در مورد نخست وزیر و خانواده اش، این قرنطینه برای دو تا حداکثر سه روز خواهد بود و اگر آزمایش ها نشان دهد که او مبتلا نشده، به کاری عادی باز میگردد، ولی در مورد دیگر اعضای هیات، ممنوعیت خروج از خانه چند روز بیشتر ادامه خواهد داشت.

نخست وزیر و همراهان شامگاه روز گذشته به کشور بازگشتند.

در آئین امضای پیمان صلح که روز سه شنبه (دو روز پیش) برگزار شد، بیش از هشتصد نفر میهمان و کارمند حضور داشتند. در عوت نامه نوشته شده بود که استفاده از ماسکی که دهان و بینی را بپوشاند اجباری نیست و از این رو حدود نیمی از میهمانان بدون ماسک بودند.

پرزیدنت ترامپ و نخست وزیر اسرائیل و وزیران خارجه امارات و بحرین نیز در هیچ مرحله ای از مراسم نقاب نصب نکرده بودند – آن ها از دست دادن با یکدیگر خودداری ورزیدند، ولی فاصله اجتماعی رعایت نشد.

پرزیدنت ترامپ از ابتدا اشتیاق چندانی به استفاده از ماسک نشان نداده بود.