شهبانو فرح در پیام ویژه: «خودسوری دختر آبی، نماد سوختن آرزهای نیمی از مردم اسران است

نام سحر خدایاری، نماد حق خواهی زنان ایرانی هرگز از یاد نخواهد رفت

شهبانو فرح پهلوی در پیام ویژه ای که انتشار داد نوشت : درگذشت دختر آبی نماد سوختن آرزوهای نیمی از جمعیت ایران است

بانو فرح پهلوی، دربیانیه ای در واکنشی به درگذشت سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال که در پی خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد، نوشته است : درگذشت سحر خدایاری را نماد سوختن آرزوهای نیمی از ایرانیانی دانست که ۴۰ سال است برای بدست آوردن کمترین حقوق حقه خود می جنگند.

بانو فرح پهلوی گفته است : نام سحر خدایاری، نماد حق خواهی زنان ایرانی هرگز از یاد نخواهد رفت. وی افزود: غیر قابل تصور و بسیار وحشتناک است که در قرن بیست و یکم در ایران دختری جوان به دلیل وارد شدن به یک ورزشگاه جان خود را از دست بدهد.

سحر خدایاری ۱۰ روز پیش در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی، مقابل یکی از دادسراهای تهران خودسوزی کرد و بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان، درگذشت.

یک دیدگاه

Comments are closed.