شهرام همایون: موجودیت رژیم ایران برای اسرائیل سود دارد! منشه امیر: رژیم، موجودیت اسرائیل را بخطر می اندازد

درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی که قرار است دو هفته دیگر در وین از سر گرفته شود، آقای منشه امیر همانند بسیاری از تحلیلگران دیگر، بعید دانست که دور جدید گفتگوها به نتیجه دلخواه ایالات متحده برسد و به انتظارات اسرائیل پاسخگو باشد و ادامه برنامه های اتمی رژیم ایران را به شیوه ای متوقف سازد که نتواند به بمب هسته ای دست یابد.

آقای منشه امیر در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با وی، یادآور شد که از یک سال پیش ارزیابی کرده بود که گفتگویی بین ایران و ایالات متحده آغاز نخواهد شد، اگر هم بشود، به نتیجه نخواهد رسید و اگر هم به نتیجه برسد، عملی نخواهد شد.

از دیدگاه آقای امیر، سود رژیم ایران از این روند آن است که رژیم ایران همچنان خواهد توانست بدون نظارات آژانس بین المللی انرژی اتم، به برنامه های هسته ای خود همچنان ادامه دهد و این نگرانی وجود دارد که روزی برسد که رژیم اعلام کند نخستین بمب خود را تولید کرده و درصدد باجگیری از دنیا برآید. وی این دیدگاه خود را در مصاحبه های مختلف عنوان کرده است.

در گفتگوی روز دوشنبه (دیروز) آقای شهرام همایون یک بار دیگر این ارزیابی خود را مطرح ساخت که اسرائیل مایل به برافتادن حکومت کنونی ایران نیست، زیرا به این بهانه که هدف خطر موجودیتی قرار دارد، می تواند از ایالات متحده و کشورهای غربی امتیازات بیشتری بگیرد.

آقای امیر در بحث های مختلف این ارزیابی را غیر واقعی خوانده و همیشه گفته است که حکومت ایران امنیت اسرائیل را به طور جدی به خطر انداخته است و اسرائیل قاطعانه ترجیح می داد که چنین رژیم برافتد و حکومتی در ایران به روی کار آید که منافع ملی کشور را در نظر داشته باشد و آنگاه زمینه بازگشت به همکاری های گسترده بین دو کشور، آن گونه که در گذشته وجود داشته، دوباره فراهم خواهد آمد.

در این گفتگوی ۴۵ دقیقه ای مطالب دیگری نیز مطرح شد که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.