شهرداری قونیه در ترکیه دستور داد پلاکاردهای ضد یهودی و ضد مسیحی اسلامیون متعصب پائین آورده شود

پلاکاردهای بزرگ ضد یهودی در شهر قونیه ترکیه که به دستور شهرداری، برچیده شد

اسلامگرایان افراطی در شهر قونیه در ترکیه، با نصب پلاکاردهای بزرگ، مطالب توهین آمیزی نسبت به یهودیان و مسیحیان انتشار دادند. ولی کوتاه مدتی پس از آن، شهرداری قونیه وارد عمل شد و این تابلوهای بزرگ را از معابر عمومی و ایستگاه اتوبوس ها برچید.

قونیه یکی از تعصب گراترین شهرهای اسلامی ترکیه محسوب می شود. در پلاکاردهایی که پائین آورده شد، از مردم ترکیه خواسته شده بود که یهودیان و مسیحیان آن کشور را مورد تحریم قرار دهند و با آن ها در تماس نباشند.

شمار زیادی از یهودیانی که در اوائل قرن شانزدهم از اسپانیا اخراج شده بودند،  در ترکیه استقرار یافتند و سلطان عثمانی که خود را خلیفه مسلمانان جهان می دانست، آن ها را زیر چتر حمایت خویش گرفت و از آن هنگام به بعد، یهودیان در آوردن صنایع جدید به ترکیه و پیشبرد اقتصادی نیز نقش چشمگیری ایفا کردند که در سال های اخیر رو به کاهش رفته است.

از هنگام به روی کار آمدن دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان و حملات گزنده او علیه اسرائیل و حمایت علنی از تروریسم حماس و جهاد اسلامی در غزه، گرایش های یهودستیزانه در ترکیه بالا گرفته است.

در پلاکاردهایی که شهرداری قونیه دستور پائین آوردن آن ها را صادر کرد، با آوردن آیاتی از قرآن مجید، ادعا شده بود که یهودیان و مسیحیان افراد شروری هستند که باید آن ها را تحریم کرد.

از هنگام به روی کارآمدن دولت اسلامگرای اردوغان، مناسبات ترکیه با اسرائیل رو به کاهش رفته و نمایندگی سیاسی دو کشور، به درجه کاردار پائین آمده است.

کاردار سفارت اسرائیل در آنکارا، روعی گیلعاد، از تصمیم شهرداری قونیه ابراز خرسندی کرد و اقدام شهرداری قونیه را مورد تحسین قرار داد.