شورای حقوق بشرسازمان ملل: ساخت و ساز اسرائیل در اورشلیم، جنایت جنگی

شورای حقوق بشر سازمان ملل دوباره زمینه را برای تصویب یک قطعنامه ضد اسرائیلی دیگر هموار می کند. سخن از گزارشی است که یک مقام عرب شورای حقوق بشر تهیه کرده و در آن ادعا شده است که برپایی آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری، جنبه جنایت جنگی دارد و سران اسرائیل باید در یک دادگاه بین المللی به اتهام جنایتکاران جنگی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

این اتهامات علیه اسرائیل، به خاطر برپا کردن آبادی های کشاوری و صنعتی در کرانه باختری، در حالی عنوان می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل فرصت رسیدگی به فجایع جنگ و کشتار در کشورهای عرب همسایه و به ویژه در سوریه را نداشته و فقط اسرائیل و مردمان آن را هدف افترا و اتهام قرار می دهد.

تنظیم کننده گزارشی که در آن آبادی سازی در کرانه باختری، یک جنایت بین المللی توصیف گردیده یک فرد عرب به نام زید ریاض الحسین است که لقب رسمی او “مامور ویژه کمیساریای اعلای شورای حقوق بشر سازمان ملل می باشد.

این مامور عرب در گزارش خود می نویسد که حتی عملیات آبادانی اسرائیل در شرق اورشلیم، که اماکن مقدس یهودی نیز در آن جا قرار دارد، جنایت جنگی محسوب می شود و اسرائیل باید مورد مجازات قرار گیرد.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، خانم نیکی هیلی، اخیرا در یک سخنرانی گفت که تنها دلمشغولی شورای حقوق بشر سازمان ملل صدور قطعنامه های پیاپی علیه اسرائیل و انکار کردن حق اسرائیلیان در این سرزمین است.

گزارش نامبرده یکی از شش گزارش ضد اسرائیلی است که هشت روز دیگر برای بحث و بررسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت. در همه این گزارش ها، اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و شرق اورشلیم مورد نکوهش قرارگرفته و محکوم شناخته شده است.

مقامات اسرائیلی می گویند که این کشور یکی از ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل است، ولی دست کم نیمی از قطعنامه های شورای حقوق بشر، در رابطه با اسرائیل و علیه این کشور بوده و این در حالی که اکثر جنایاتی که در نقاط مختلف جهان رخ می دهد، توسط این شورا نادیده گرفته شده است.