شورای حقوق بشر دارای دو عضو جدید شد: سومالی و اریتره، که هر دو دارای بدترین رژیم دیکتاتوری هستند

تالار شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی که عملا حقوق بشر را زیرپا می گذارد

آیا به عقیده شما می توان برای نگاهداری دنبه، آن را به دست گربه سپرد؟

آیا می توان دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل را به دست چند رژیم دیکتاتوری سپرد که مخالفان سیاسی را شکنجه می کنند و حتی می کشند و کوچکترین احترامی برای حقوق انسانی قائل نیستند؟

ولی در تشکیلات سازمان ملل، چنین امری بسیار محتمل است و آخرین موردش، عضویت یافتن دو کشور آفریقایی سومالی و اریتره در شورای حقوق بشر سازمان ملل است که ظاهرا وظیفه آن دفاع از حقوق انسانی در سراسر جهان است.

شورای حقوق بشر، تا کنون دو سوم از تصمیمات و قطعنامه های خود را علیه اسرائیل صادر کرده است و این در حالی که اسرائیل از موجودیت خود در برابر ترور فلسطینی دفاع می کند. این شورا، در همین مدت، از وضع نابسامان حقوق انسانی در بسیاری از کشورها غافل مانده است.

به همین علت بود که ایالات متحده سال گذشته از عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل بیرون آمد، زیرا مشاهده می کرد که این شورا به جای آن که از حقوق بشر دفاع کند، بیشترین تلاش کاری خود را در نیش زدن به اسرائیل و وارد آوردن اتهام به این کشور صرف می کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، همانند یونسکو که همیشه اسرائیل را مورد تبعیض قرار داده، حالا صاحب دو عضو مهم شده است که یکی سومالی است که تندروهای اسلامی در آن جا جنایت می کنند و اصلا حکومتی در سومالی وجود ندارد و دیگری کشور آفریقایی اریتره که آن هم در نزدیکی سومالی قرار دارد و حاکمان آن دیکتاتورهای بیرحمی هستند که موجب فرار ده ها هزارتن از مردم خویش شده اند که صدها نفر آن ها در اسرائیل پناه گرفته اند.