شورای حقوق بشر سازمان ملل که تنها ده بار رژیم ایران را نکوهش کرده، ۳۵ قطعنامه علیه اسرائیل داشته است

سفیر اسرائیل در سازمان ملل، آخرین گزارش شورای حقوق سازمان ملل علیه اسرائیل را پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل پاره کرد و اعلام داشت که جای چنین گزارش مغرضانه ای در سبد کاغذهای باطله است، زیرا هیچ ارزش و واقعیتی ندارد.

در این گزارش، اسرائیل به نقض حقوق بشر در جنگ یازده روزه موشکی که حماس علیه این کشور آغاز کرده بود، و همچنین به نقض حقوق انسانی فلسطینیان در شرق اورشلیم و کرانه باختری و به اعمال مشابه در بلندی های گولان که در گذشته در تسلط سوریه بوده، متهم شده است.

گیلعاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت: چگونه ممکن است که شورای حقوق بشر که وظیفه واقعی آن دفاع از حقوق انسانی و حق دفاع از خود برای ملت های جهان است، این چنین واقعیات را تحریف می کند و عدالت را زیر پا میگذارد و “سنگ را می بندد و سگ را رها می کنید”!

اردان یادآور شد که جنگ یازده روزه با حماس، توسط این گروه تروریستی و برای گشتن شهروندان اسرائیلی آغاز شد و در این یازده روز، حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین که هر دو مزدوران حکومت اسلامی ایران هستند، ۴۳۰۰ موشک بسوی اسرائیل شلیک کردند که هدف آشکار آن کشتن شهروندان اسرائیلی، از زن و مرد و کودک و پیر بود. اسرائیل از خود دفاع کرد و کوشید مواضع نظامی و مراکز شلیک موشک را نابود کند – پس چگونه ممکن است شورای حقوق بشر سازمان ملل جنایتکار را نادیده بگیرد و قربانی را به محاکمه بکشاند؟

سفیر اسرائیل یادآور شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل، از پنج سال پیش که شروع به کار کرده، دو سوم از قطعنامه هایش علیه اسرائیل بوده است. او توضیح داد که در این پنج سال، شورا جما در مورد بیش از ۱۹۰ کشور جهان، ۱۴۲ گزارش منتشر ساخته که ۳۵ گزارش آن علیه اسرائیل بوده و این در حالی که تنها ده گزارش علیه پایمال سازی حقوق انسانی در ایران و حدود چهل گزارش در رابطه با سوریه بوده است.

در این گزارش نامی از جنایات گروه های تروریستی که خواهان نابودی اسرائیل هستند و با یاری حکومت ایران به جنایت دست می زنند اشاره ای نکرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود علیه اسرائیل خواستار برپایی یک هیئت تحقیقاتی برای بررسی اقدامات جنگی اسرائیل در غزه شده و کوچکترین اشاره ای به حماس و جهاد اسلامی، که خود آغازگران این جنگ بوده اند نکرده است.

سفیر اسرائیل یادآور شد که سه دهه پیش نیز مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای، جنبش “صهیونیسم” را که جنبش ناسیونالیسم یهود و وطن پرستی یهودیان است با نژادپرستی همسان دانست. در سال های بعد معلوم شد که کورت والدهایم دبیرکل آن دوره از سازمان ملل یک فرد اتریشی دارای پیشینه فعالیت در حزب آلمان ناری را داشته و سابقه خود را پنهان کرده بود.

سازمان ملل متحد پس از چند سال این قطعنامه خود را باطل کرد و دریافت که عنوان کردن چنین اتهامی علیه اسرائیل، کشوری که اعراب و تروریست ها آن را به نابودی تهدید می کنند، ظالمانه بوده است.

در آن سال ها سفیر اسرائیل در سازمان ملل قطعنامه ضد اسرائیلی نام برده را از پشت تریبون مجمع عمومی پاره پاره کرد و گفت آن را به زباله دان تاریخ می اندازد.

سفیر کنونی اسرائیل در سازمان ملل نیز در نشست روز گذشته (آدینه) مجمع عمومی، گزارش شورای حقوق بشر را پاره پاره کرد و سه بار خطاب به اعضای آن گفت: «شرم کنید، شرم کنید، شرم کنید!»