شورای شهر تهران فاش ساخت: هزاران میلیارد تومان از منابع “شهرداری” به “سپاه”، در قالب قراردادهای “محرمانه”منتقل شده است

در گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص درباره قراردادهای شهرداری تهران آمده است که در دوران مدیریت کنونی و مدیریت سال‌هایی که  محمدباقر قالیباف،شهردار بود،  سقف قراردادهای شهرداری با سپاه پاسداران ، بالاتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

از جمله این قرار دادها،  قراردادهای «شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و واگذاری املاک به طرح ۳ شهید»، شهرداری تهران در سال ۹۳، بر اساس یک توافقنامه، که منجر به انتقال منابع شهرداری شده است مبلغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را به شرکت‌های وابسته به سپاه انتقال داده و این منابع «قربانی امضا این توافقنامه» شده است.

محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران، در این باره  گفت: در قالب یک قرارداد دوهزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی منعقد شده بود اما در جریان بخشی از این قراردادها، مبلغ «۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی» شده است.

این مقام شورای شهر تهران تاکید کرد: «این قراردادها با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه در جهت بهبود و توسعه شهر تهران منعقد شده، اما تامین مالی رخ نداده و برعکس، شهرداری تهران مبلغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان  در قالب این قرارداد پول هم داده است و بعد از ۶ سال نتوانسته آن را پس بگیرد».

محمود میرلوحی، یادآور شد: اعضا سپاه  گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره آورده‌ایم، اما تخفیف هم گرفته‌اند.».

در این گزارش به “یک سویه بودن قراردادها” و “بروز انحراف در اجراء قراردادهای فاینانس”، همچنین “عدم پایبندی به تعهدات” اشاره شده که “نجر به بروز انحرافات اساسی در اجراء قراردادها” شده است.

البته  متن کامل تحقیق و تفحص شورای شهر تهران هنوز منتشر نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳، در جریان اجراء موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری پرداخت می‌شود که ۶۴۵ میلیارد تومان آن، مازاد بر قرارداد است.

به گفته محمود میرلوحی، «گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رسا تجارت ارائه شده بود که این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است».

این گزارش نشان می‌دهد: واگذاری املاک بدون قرارداد صورت گرفته و شهرداری پرداخته‌هایی نیز بابت خریدهای انجام نشده، داشته است و معاملات نیز به ثبت نرسیده اما ۱۴ هزار میلیارد هولوگرام صادر شده است.