شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران از دو نماینده مجلس به دلیل پیشنهاد مذاکره با آمریکا شکایت کرده است

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و الیاس حضرتی، نماینده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران به ریاست حسن روحانی از دو نماینده مجلس از جمله حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و الیاس حضرتی، نماینده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به دلیل پیشنهاد مذاکره با آمریکا شکایت کرده است.

الیاس حضرتی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته است دلیل این شکایت، مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا است که در آن گفته شده نباید در مورد مذاکره با آمریکا حرفی زده شود.
شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران برای دومین بار است که در هفته‌های گذشته از دو نماینده مجلس شکایت می‌کند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیش از این گفته بود فلاحت‌پیشه نباید در رابطه با روابط ایران و آمریکا علیرغم مصوبات شورای عالی امنیت ملی اظهار نظرمیکرده است چرا که سیاست کلی حکومت عدم مذاکره با آمریکا بوده و هست، نباید فلاحت پیشه این مباحث را مطرح می‌کرد.

کارشناسان خبری می گویند : براساس قوانین جمهوری اسلامی، نمایندگان مصونیت پارلمانی دارند. بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران ،تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

حکومت ایران بعد از سرکوب منتقدان و معترضان،در جامعه اکنون حتی نمایندگان مجلس را که از فیلتر شورای نگهبان برای کسب صلاحیت شرکت در انتخابات گذشته اند نیز، هدف شکایت ارگان های حکومتی قرار می دهد.

یک دیدگاه

  1. شوارای امنیت ملی دیدگاه خامنه ای و تند رو های حاکم را دنبال میکند و حسن روحانی و سایر اعضای شوارای امنیت ملی اراده تصمیم گیری و اجازه تصمیم گیری ندارند

Comments are closed.