شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه، از  خطر دیپورت پناهجویان ایرانی از مصر بە ایران خبر داد

شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در گزارشی از خبر دیپورت گروهی ۵۷ نفره از قاهره به ایران خبرداد و نوشت:  این گروه  شامل زنان، مردان و کودکان پناهجو ایرانی است که  قصد داشتند از ترکیه عازم ایتالیا شوند،  اما به علت خرابی قایق در وسط آبهای مدیترانه،  توسط   نیروی دریایی مصر بازداشت و به مدت ۳۹ روز در پادگان های نظامی و بازداشتگاههای غیر استاندارد،  زندانی شدند و اکنون نیز پس از بازداشت  آنان اقدام به دیپورت به ایران کرده است.

شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه ، پیشتر نیز  ضمن انتشار اخبار از وضعیت پناهجویان بارها اعلام کرد:  باید نهادهای بین المللی برای نجات جان این پناهجویان وارد عمل شوند ۔ اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفت

این شورا امروز (شنبه) با انتشار بیانیه ای فوری خواهان کمک به این گروه از پناهندگان ایرانی شده و نوشته است: طبق خبری که اکنون بدست ما رسیده است، دولت مصر همه آنان را به فرودگاه قاهره برای دیپورت به ایران برده اند ، این اقدام مصر با تحت فشار قرار دادن این پناهجویان برای استرداد مغایر قوانین بین الملل و حقوق بشر می باشد

در ادامه این  بیانیه آمده است که تعدادی از پناهجویان از داخل اتوبوس به سمت فرودگاه در حال حرکت بوده اند احتمالا این پناهجویان را بە قصد دیپورت بە سمت فرودگاە برده اند.  اگر دولت مصر تصمیم به دیپورت این پناهجویان گرفته باشد این اقدامش کاملا غیر انسانی و مغایر قوانین بین المللی است.

شورای همبستگی پناهندگان و پناهجویان در ترکیه نوشته است که  باید سریعا نسبت به این اقدام واکنش نشان داده شود از تمامی نهادها و سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها خواهشمندیم مانع دیپورت این پناهجویان به ایران شوند.