شکایت دختران سرباز در اسرائیل، به دیوان عالی عدالت: «ما هم خواهان خدمت در واحدهای رزمی هستیم»

دختران سرباز در اسرائیل، از دیرباز خواستار شراکت در همه هنگ ها و گردان های نظامی و حتی هنگ های تکاوران و رزمندگان جبهه جنگ هستند. ارتش اسرائیل برای ایجاد تساوی در تقسیم ماموریت ها بین دختران و پسران، تا کنون بیشترین کوشش خود را به عمل آورده، ولی دختران می گویند که دستاورهای حاصل شده، هنوز کافی نیست و دختران نیز باید همانند پسران در واحدهای رژمی پذیرفته شوند.

دختران سرباز، امروز در اسرائیل هیلکوپتر پرواز می دهند، رانندگی تانک می کنند و در ماوریت های پشت جبهه نیز نقش گسترده ای دارند و مسلما در أمور اداری نیز اکثریت سربازان وظیفه را تشکیل می دهند. ولی آن ها می خواهند در واحدهای نخبه ارتشی، همانند هنگ تکاوران نیز عضویت داشته باشند که مفهوم آن، رفتن به مصاف دشمن، با همه خطرات آن است.

دخترانی که به دیوان عالی عدالت اسرائیل سکایت برده و حق خود را می طلبند، در رابطه با این احتمال که اگر به اسارت دشمن در آیند، ممکن است مورد وحشیانه ترین آزارهای جنسی نیز قرار گیرند، می گویند که سربازان پسر نیز هنگام اسارت با خطراتی کمتر از این روبرو نیستند و بنابراین، نباید جان یک سرباز دختر، از جان یک سرباز پسر عزیزتر باشد.

هفته پیش نیز اعلام شد که در رزمایش بزرگ در شمال کشور در نزدیکی مرزهای سوریه و لبنان، واحدی از دختران سرباز نیز شرکت داشتند که ماموریت آن ها ورود به خاک لبنان، در کنار سربازان پسر بود. البته در آن رزمایش دختران، ماموریت رزمی نداشتند بلکه وظیفه آنان پرواز دادن پهپاهدهای اطلاعاتی بود. ولی در چنین موردی نیز هنوز خطر اسارات به دست حزب الله و یا دشمنان دیگر وجود دارد و دختران می گویند برای به دست آوردن تساوی حقوق، حاضرند به این خطر نیز تن در دهند.

دیوان عالی عدالت در اسرائیل، هفته آینده به این شکایت دختران سرباز رسیدگی خواهد کرد. دختران، از مردم اسرائیل دعوت کردند که در روز رسیدگی به شکایت آنان، در آن محل گرد آیند و صدای خود را به گوش مسؤولان برسانند.

در اسرائیل هر شهروندی حق دارد علیه عمیلات دولت و نهادهای حکومتی، که ممکن است علیه افراد مرتکب اجحاف شده اند، شکایت کرده و اجرای عدالت را خواستار شود.