ا

ی انسان های پاک!

خودتان خوب می دانید که در کشورهای عرب و در ممالک اسلامی و کشورهای دیکتاتوری و عقب مانده، هنگامی که فرد یا افرادی به عملیات تحریک آمیز علیه سربازان مسلح دست می زنند، سرباز چه عکس العمل خشونت باری نشان می دهد و حتی ممکن است به سوی متجاوز تیراندازی کرده و او را بکشد.

یک خبرنگار عرب از حادثه ای فیلم گرفته و آن را در یوتیوب قرار داده، تا به خیال خویش ثابت کند که سرباز اسرائیلی چقدر خشن است و چگونه اسرائیل “فلسطینی های مظلوم” را آزار می دهد و به قول آن آوازه خوان مزدور رژیم و دروغگو، مانند لاشخور به شکار جسد پاره پاره شده فلسطینیان می آید.

این فیلم را ببینید و مشاهده فرمائید که تا چه حد آن فریبکاران، درباره سرباز اسرائیلی دروغ می گویند.

در این فیلم می بینید که چند دختر و پسر جوان فلسطینی به تعرض و توهین علیه دو سرباز اسرائیلی دست می زنند و آن سربازان شکیبایی را حفظ می کنند و واکنشی نشان نمی دهند.

خوب می بینید که چگونه آن دختران و پسران فلسطینی (و مادرشان) به صورت سربازان سیلی می زنند و آن ها را لگد مال می کنند ولی سربازان با خونسردی آرامش خود را حفظ می کنند و واکنش خشونت باری نشان نمی دهند.

شما را به خدا سوگند، بگوئید که اگر این حادثه در حکومت اسلامی ایران، در ترکیه، در سوریه، در یمن و دیگر کشورهایی از این قبیل رخ می داد، سربازان چگونه رفتار می کردند؟

کرکس کیست؟