بینندگان گرامی , تا کنون اندیشیده اید که اگر جمهوری اسلامی در همان آغاز بر پائی , با اسراائیل همکاری داشت چه پیش می آمد؟

من امروز تنها بیک مورد بسنده میکنم تا با هم آنرا بر رسی کنیم و آن :  شیرین سازی آب دریا است که اسرائیلیان در آن به پیشرفتهای شگفت  آور و آفرین بر انگیزی    دست یافته اند.

تازه ترین نو آوری های کارشناسان اسرائیلی در مورد شیرین سازی آب دریا , ساخت خود روی است (جیپ) که میتواند به هر جا برود و آب دریا را بر دارد و آنرا با یاری از دستگاه های درونی خود بآب آشامیدنی مبدل کند , پدیده ای که در میان آگاهان گیتی شگفتی ببار آورد و بزودی میتواند سختیهای کمبود آب را برای بسیاری از کشور ها  پاسخگو باشد.

کشور اسرائیل از آغاز بر پائی با کمبود آب و باران  در گیری داشت و دانشمندانش با تلاشی پیگیر و روز افزون بدنبال یافتن راه های تازه ای برای رسیدن بآب آشامیدنی بودند ,  تا پس از سالها پژوهشهای ژرف دانشگاهی , توانستند نخستین کارخانه ی  شیرین سازی آب دریا را در کشور بر پا کنند وامروز در چهار شهر اسرائیل در کرانه ی دریای مدیترانه  نیز از آن کار خانه ها ساخته شده و ۷۵ % از آب آشامیدنی را بلوله های سرتا سری کشور میرسانند و در سال ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب دریا را شیرین میکنند , رودخانه ی اردن که همیشه از نبودن بارش باران با کمبود آب رو برو بود , امروز بجوش و خروش آمده چون از همان کارخانه های شیرین سازی , آب را برودخانه ی اردن سرازیر کرده اند و بزودی بیشتر رودهای کم آب را بجنبش خواهند آورد , قبرس ,  نخستین کشوری است که روش شیرین سازی آب دریا را با یاری از کارشناسان اسرائیلی پیگیری میکند و در تازه ترین دیداری که ناراندرا مودی نخست وزیر هند از اسرائیل داشت , همراه بینیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با خود روی که دستگاه شیرین سازی آب  دریا بر پیکرش سوار شده در برابر نمایندگان رسانه های گروهی جهان با هم از آب شیرینی که آن خود رو ساخته بود نوشیدند که شگفتی نخست وزیر هند را بر انگیخت و گفت که بزودی کشور پهناور هند در این مورد با سران اسرائیل بگفتگو و همکاری خواهد پرداخت.

آگاهان میدانند   که در دوران شاهنشاه آریا مهر , همکاریهای گسترده ای میان ایران و اسرائیل در مورد شیوه های آبیاری بر پا بود و کارشناسان اسرائیلی , آموزشهای سود بخشی را بایرانیان آموزاندند  و هزاران افسوس که رهبران امروز ایران بجای همکاری و همیاری با اسرائیل و بهروزی آینده ی ایران و باز سازی بیشمار رودخانه های خشک شده ی کشور  …. آن همکاریهای آینده ساز را با اسرائیل از یاد برده اند و برای نابودیش در تلاشی پیگیر و روز افزونند …….

کمی با هم بیاندیشیم  وتنها یک مورد را بر رسی کنیم که اگر رهبران امروز ایران , هنگامیکه اداره ی امور کشور را در دست گرفتند , بجای دشمنی با اسرائیل , از راه آشتی و هم کاری و رسیدگی به باز سازی منابع سرشار آب سرتاسری ایران بگفتگو می نشستند  وبی گمان  خبرگان و آگاهان بر جسته ی اسرائیلی میتوانستند با  تجربه های بسیاری که دارند , کمکهای سود بخشی را بایرانیان برسانند  و اگر چنین  میشد  ….. امروز زاینده رود پُر آب بود , بیشتر شهر های ایران با کمبود آب رو برو نبودند و از همه بالاتر , کار گران بیشماری از پیاده سازی آن همه کار میتوانستند با سربلندی زندگی کنند و آن میلیاردها پولی که در جنگها هدر شد میتوانست برای بهروزی مردم ایران سود آور باشد و نه زیان بخش

و فرزانگان و ایران یاران را گوشزدی.

پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد

همایون

یک دیدگاه

  1. lبه طور خلاصه سیستم شیرین سازی نوع جدیدکه خودم فرصت تست آن درمقیاس جدیدراشرح میدهم که از فکر خودم است .سیستم های خشک کن هوایی وجود داردکه باکمپرسور های خنک کن کار میکند هوای گرم ومرطوب از یک طرف وارد میشود ودر یک مبدل مشبک حرارت گیر بین دوهوای ورودی وخروجی باانتهای محفظه سرد نم هوا با تقطیر گرفته میشود با صرف انرژی اندک حجم هوای زیاد ورودی آبگیری میشود ودوباره هوای سرد گرمای هوای گرم ورودی را بامبدل میگیرد سیستم درایر پارکر از این نمونه است .حال آب دریا یا فاضلاب یاآبشیرابه زباله از یک طرف تونل مبدل وارد وبه محفظه بخار رسیده وبخار در فشار صفر انجام گرفته واین لوله وظیفه گرم کردن آب ورودی را انجام داده وبا وکیوم به خارج میریزدآب مقطر. راندمان بالا مصرف انرژی محفظه بستگی به طراحی مبدلها داردضایعات خشک خروجی محفظه جهت انرژی کاربرد میتواند داشته باشد.استفاده ازمتانول انباشت زباله در گودی عمیق ومشبک سرپوشیده وتبدیل به اتانول به عنوان انرژی برق وراه انداز توربینها از اقدامات دیگر است.استفاده دیگر مبدل وسیستم مدار بسته موادزود جوش مانند الکلها وگاز سی اف سی در جاهای گرم مانند برج های خنک کننده نیروگاهای اتمی وهر مکانی که خنک کننده کولینگ تاور وهرجا میتواند ماده زود جوش بخارشده ودر سیستم مدار بسته توربین برق را به کار اندازدوباعث اتلاف انرژی گردد دراقدامی دیگر با همین روش زودجوش مداربسته از انرژی گرمایی زمین وحتی از زباله های اتمی به صورت یک طرح زنجیر وار میتوان استفاده نمودحتی کلکتورهای بیابان داغ وگرم شدن مبدل مدار بسته هم میتواند شامل طرح شود .آزمایش کنید ه وتبدیل زباله با گرمای ایجادی باکتری های خودش به اتانول وتبدیل موادضایعات باحفظ هوای محیط زیست بافیلترها نمونه ای دیگرمیتواند باشد که سوخت جامد را جهت تهیه برق تامین نماید.

Comments are closed.