شیوع کورونا در اسرائیل شتاب بیشتری گرفته و دولت از جانب گروه های سیاسی و پزشکی مورد انتقاد است

افراد پلیس محل خروجی محله های قرمز را بسته اند که نتانند از محیط خود خارج شوند. بیست آبادی و محله در اسرائیل در حال قرنطینه می باشد

ابراز نگرانی نسبت به سرعت شیوع لجام گسیخته کورونا در اسرائیل ادامه دارد و برخی شخصیت ها و احزاب اپوزیسیون، دولت را متهم می سازند که در مهار کردن این پدیده ناتوان مانده و شمار زیادی از تدابیری که به اجرا گذاشته شده، اشتباه بوده است.

سخن از آن است که در پایان هفته جاری که با یک رشته اعیاد یهودی و از جمله نوروز یهودیان مصادف است، رفت و آمد در سراسر کشور متوقف شود تا خانواده ها نتوانند به دیدار یکدیگر بروند و اجتماعات پرجمعیت برگزار شود. این قرنطینه ممکن است یک هفته یا بیشتر ادامه یابد و پس از آن نیز مدارس، در پایان تعطیلات رسمی، بازگشایی نشود.

کابینه ویژه امور کورونا قرار است روز یکشنبه (پسر فردا) تشکیل جلسه دهد و در این زمینه تصمیم نهایی را بگیرد.

کارشناسان امور هیات تصمیم گیرنده را متهم می سازند که رسیدگی به یک بیماری خطرناک به رقابت بین احزاب و گروه هایی که دارای منافع خاص خویش می باشند مبدل شده است.

منظور آن است که مذهبیون متعصب فشار می آورند که اماکن مذهبی باز بمانند و مراسم سنتی به طور کامل برگزار شود. همچنین اعراب اسرائیل می خواهند که برگزاری جشن های عروسی پرجمعیت متوقف نگردد. از سوی دیگر، صاحبان مشاغل و از جمله کارکنان امور تفریحی و فرهنگی، در کنار دکانداران  فروشگاه ها فشار می آورند که محدودیت ها متوقف گردد و یا کاهش یابد.

در روزهای گذشته، شمار مبتلایان روزانه همیشه در حدود چهار هزار نفر در روز بوده، ولی در شبانه روز اخیر از این مرز هم کمی فراتر رفته است. همچنین تعداد جانباختگان به یک هزار و هفتاد و هفت تن رسیده وضع حدود پانصد بیمار وخیم اعلام شده است.

ولی نه تنها سیاستمداران در مورد شیوه مبارزه با کورونا اختلاف نظر دارند، بلکه پزشکان نیز یکصدا نیستند و راه هایی که پیشنهاد می کنند، گاهی با یکدیگر تضاد دارد. برخی طرفدار کاهش محدودیت ها هستند و برخی دیگر می گویند که محدودیت ها باید افزایش یابد.

در حاشیه اعلام شد که دست اندرکاران بر این باورند که واکسن ضد کورونا زودتر از شش ماه دیگر به بازار نخواهد آمد و همزمان ابراز نگرانی می شود که با فرا رسیدن فصل سرما، آنفلوآنزا نیر مانند سال های پیش، دوباره حضور یابد و درهم آمیختگی آن با کورونا، مشکلات درمانی را دو چندان کند.

تیم های پزشکی و درمانی اسرائیل شکایت می کنند که بسیار خسته شده اند و به نیروی کمکی نیاز فوری دارند. همچنین پرستاران و دست اندرکاران امور درمانی خواهان افزایش دستمزد خویش هستند و چند بار به اعتصاب های کوتاه و هشدار دهنده دست زده اند.