شیوه برخورد جو بایدن با موضوع بازگشت به برجام، امیدواری هایی در اسرائیل ایجاد کرده است

محافل سیاسی اورشلیم می گویند که دو مصاحبه اخیر جو بایدن رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده، در مورد ایران، و به وِزه موضوع بازگشت به برجام، امیدواری هایی در محافل دولتی و سیاسی اسرائیل برانگیخته است. بایدن در این مصاحبه ها تاکید کرد که باید در برجام تغییرات اساسی داده شود و بازگشت ایالات متحده به برجام، بیشتر یک اقدام نمادین می باشد تا راه برای آغاز گفتگوهای جدی به هدف رسیدن به یک توافق کاملا نو هموار شود.

جو بایدن در این مصاحبه های گفت که ممنوعیت های موجود درباره فعالیت های اتمی رژیم، که در حال حاضر آن ها را گام به گام زیر پا میگذارد، باید برای همیشه و بدون محدودیت زمانی باشد. او همچنین گفت که مذاکرات باید مسائل دیگری چون قدرت موشکی رژیم ایران را در برگیرد.

جالب توجه آن است که شماری از کشورهای کلیدی اروپا نیز با این طرز برخورد بایدن با خطرات امنیتی رژیم ایران همنوا هستند. بایدن از پیش گفته بود که یکی از هدف هایش آن است که در برابر ایران، همراه با کشورهای اروپایی گام بردارد و طرفین هماهنگی کامل داشته باشند.

اکنون در اورشلیم گفته می شود که این سیاست موجب امیدواری هایی می شود که بایدن امتیازاتی به حکومت ایران ندهد که عمر آن را دراز کند و به عناوین مختلف به برنامه های اتمی ادامه دهد.

بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر دوباره از ایالات متحده خواستار شد که در مورد سیاست های آینده خود در قبال رژیم ایران و به ویژه مسائل اتمی، با اسرائیل مشورت کند و خواسته ها و نیازهای این کشور را در نظر گیرد. عربستان و دیگر امیرنشین های عرب نیز خواسته مشابهی را خطاب به دولت آینده ایالات متحده مطرح ساخته اند.

جو بایدن در آخرین گفتگو با نیویورک تایمز درباره ایران، همچنین گفت که تصور نمی کند هلاکت فخری زاده، مانعی در راه آغاز مذاکرات ایجاد کند.

آشنایان أمور ایالات متحده می گویند که بازگشت به برجام از نظر مقررات قانونی آمریکا امری ساده است و بایدن پس از به دست گرفتن مقام ریاست جمهوری، می تواند با صدور یک “حکم حکومتی” یا “فرمان اجرایی” که به تصویب و تایید کنگره نیازی ندارد، بازگشت به برجام را اعلام کند. ولی گام اصلی و عملی، که همانا لغو کردن همه تحریم ها علیه رژیم ایران است، کاری بسیار دشوار بوده و نیاز به تصویب کنگره دارد که بعید می نماید به آسانی، حاضر به انجام این کرا شود. همچنین بعدی است که جو بایدن مایل باشد و یا بتواند که همه تحریم ها را لغو کند، زیرا انواع آن بسیار متنوع است و شماری از آنها به برنامه های اتمی ارتباط مستقیم ندارد، بلکه به فعالیت های تروریستی رژیم ایران مربوط می شود.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل در آخرین مصاحبه تلویزیونی ارزیابی کرد که موافقت سیاست گذاران عمده رژیم ایران برای بازگشت به دور میز مذاکرات با ایالات متحده چندان آسان نخواهد بود و حتی اگر مذاکرات آغاز شود، رسیدن به توافق نیز با دشواری هایی زیادی روبرو خواهد گردید.

بسیار از تحلیلگران بر سر این ارزیابی توافق دارند که عناصری در داخل حکومت ایران سخت می کوشند از مذاکرات و توافق بعدی با ایالات متحده جلوگیری کرده و نقشه های جناح حسن روحانی را خنثی کنند.