صاحب یکی از دو تیم فوتبال بزرگ اسرائیل: معامله فروش این باشگاه به یک بازرگان اماراتی، هنوز منتفی نیست

صاحب یکی از مهم ترین تیم فوتبال اسرائیل می گوید که قرارداد او با یک سرمایه دار بزرگ از خاندان آل نهیان در امارات عربی متحده برای خرید این باشگاه منتفی نشده و تماس ها بین طرفین ادامه دارد.

چند ماه پیش اعلام شده بود که یکی از ثروتمندان امارات به نام شیخ حمد بن خلیفه آل نهیان ابراز تمایل کرده بود که تیم فوتبال “بیتار یروشلیم” را که یکی از دو باشگاه پرقدرت اسرائیلی است، به بهایی حدود یکصد میلیون دلار خریداری کند. صاحب کنونی این باشگاه، خوگگ گفته بود که حاضر به انجام این معامله است. ولی برخی از فوتبالیست های این تیم، شدیدا با فروش باشگاه، آن هم به فردی خارج از اسرائیل مخالفت ورزیده بودند.

برخی از فوتبالیست های این باشگاه به داشتن احساسات ضد عربی متهم هستند. آن ها چند بار علیه اعراب شهروند اسرائیل و فوتبالیست های آنها شعار داده و به آشوب دست زده اند.

در گزارش های پیشین آمده بود که فدراسیون فوتبال اسرائیل پس از بررسی امور مالی و تعهداتی که این امیرزاده اماراتی به عهده گرفته، دریافتند که او فاقد توان مالی لازم برای پرداخت مبلغ تعهد شده می باشد و بنابراین چنین معامله ای مشکوک به نظر می رسد.

ولی صاحبت باشگاه در اورشلیم می گوید که به علت ویروس کورونا و قطع ارتباطات هوایی بین اسرائیل و کشورهای جهان، بررسی این موضوع ها امکان پذیر نشده و بنابراین سخن گفتن از باطل شدن توافق زود هنگام است.

او می گوید که احتمال دارد شهروند اماراتی بخشی از سهام تیم فوتبال بیتار یروشلیم را خریداری کند.

گفته می شود که طبق توافق پیشین، قرار بوده که شیخ حمد بن خلیفه، بابت خرید کامل این باشگاه، مبلغ ۹۷ میلیون دلار در ظرف ده سال پرداخت کند. ولی گفته شده که بررسی های فدراسیون فوتبال اسرائیل نشان می دهد که وی چنین توان مالی را ندارد و برخی شرکت های اماراتی که آن ها را به عنوان بخشی از ثروت خود ذکر کرده بود فعال نیستند و ارزش آن ها قابل ارزیابی نیست.