صادرات آلمان به ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است

بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان تنها در ماه اکتبر صادرات شرکتهای آلمانی به ایران ۸۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیشتر شده است. خبرگزاری رویترز سه شنبه دیروز به نقل از داده‌های اداره فدرال آمار آلمان گزارش داد که صادرات شرکت‌های آلمانی به ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۸ به ۳۹۸ میلیون یورو رسیده است.

این میزان ۸۵ درصد بیش از صادرات ماه اکتبر ۲۰۱۷ آلمان به ایران است. آخرین حجم صادرات آلمان به ایران در یک ماه در سال ۲۰۰۹ ثبت شده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران در روز پنجم نوامبر ۲۰۱۸ به اجرا درآمدند.

شش ماه پیش از این تاریخ دونالد ترامپ از توافق هسته ای با ایران خارج شد. آغاز مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت‌های آلمانی در حال تجارت با ایران را در معرض خطر مجازات در صورت عدم رعایت تحریم‌های آمریکا قرار داده است.

با این حال این تحریم ها تاکنون بر تجارت آلمان با ایران تاثیر چندانی نداشته است.

میکائیل توکوس عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت آلمان و ایران به رویترز گفته است این آمارها نشان می‌دهد که تجارت با ایران نمرده است.