صادرات غیرنفتی ایران در کمتر یکسال ۲۰ درصد افت کرد

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، خبر داد:  در ۹ ماهه سال جاری ۲۵.۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که نسبت به دور مشابه پارسال ۲۰ درصد افت نشان می‌دهد.

او در ادامه افزود:   واردات کشور نیز با افتی ۱۷ درصدی به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس جزئیات آماری که میراشرفی ارائه داده ، نشان می‌دهد که پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان سهمی ۷۶ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند.

همچنین چین، امارات، هند، ترکیه و آلمان سهمی ۷۲ درصدی در کل واردات جمهوری اسلامی داشته‌اند.

یادآور می شود که گمرک ایران از دو سال پیش تاکنون انتشار جزئیات آمارهای ماهانه را متوقف کرده و آمارهایی که مقامات گمرکی ارائه می‌کنند نیز با آمارهای گمرکی شرکای ایران اختلاف فاحش دارد.

میراشرفی در ادامه  مدعی شده که صادرات غیرنفتی ایران به چین در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی حدود ۶.۴ میلیارد دلار و وارداتش از چین هفت میلیارد دلار بوده است.

در حالی که  گمرک چین دو روز پیش گزارش ماهانه خود را منتشر کرد که نشان می‌داد  صادرات غیرنفتی ایران به چین نصف وارداتش از این کشور بوده است.

در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۰ کل واردات نفتی و غیرنفتی چین از ایران ۵۵ درصد کاهش یافته و به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده که ۱.۱ میلیارد دلار آن مربوط به واردات نفت خام از ایران است.

کل صادرات چین به ایران نیز با افتی ۱۰ درصدی به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.

با بررسی های انجام شده ، آمارهای گمرکی هند و ترکیه با اظهارات  میراشرفی تفاوت فاحش دارند.

بدینسان ورشکستگی و مشکلات دادوستد حکومت هر روز بیشتر می شود و از درآمدهای خارجی آن به شدت کاسته شده تا جایی که  حکومت را به ورشکستگی اقتصادی یک گام دیگر نزدیک می کند