صادق زیباکلام از حامیان رژیم و استاد دانشگاه:امیدوارم همه چیز ختم به خیر شود و همه جا آرام شود.با وقوع براندازی بدبخت‌تر می شویم

صادق زیباکلام در یک گفتگوی رسانه ای بار دیگر حمایت خود از رژیم اسلامی را تکرار کرد و گفت که امیدوارم است که همه چیز ختم بخیر شود و به گفته او کشور آرام شود چرا که به عقیده زیباکلام در صورت سقوط رژیم و براندازی ملایان بدبخت تر خواهیم شد.

منظور زیباکلام از ختم به خیر شدن این شرایط یعنی پایان تظاهرات و خیزش مردمی در سراسر ایران بر علیه رژیم ملایان است که وارد دومین ماه می شود که در طول عمر چهل و سه ساله رژیم بی سابقه است که مردم در سراسر ایران به خیابان ها می آیند و همزمان با اعتصابات سراسری نیز همراه است و همین امر یعنی ادامه تظاهرات مردمی جامعه جهانی را وادار کرده که هرچه بیشتر صدای آزادی خواهی و حق خواهی ملت ایران را بشنود.

صادق زیبا کلام در ادامه گفت که در درون رژیم و طیف اصولگرایان دو دستگی ایجاد شده و گروهی معتقد به برخورد سریع و خشن با مردم مانند آنچه در آبان ۹۸ صورت گرفت هستند و گروه دیگر بر این باور هستند که این برخوردها منجر به شعله ورتر شدن آتش خشم مردم خواهد شد.

زیباکلام در این گفتگو گفت که بر این باور است که دلیل اعتراضات گسترده مردمی در یک ماه گذشته معضلات اجتماعی و سیاسی است که بدون پاسخ مانده و از سوی دیگر دهه هشتادی هایی هستد که هیچ نقطه امید و روشنایی در برابر خود در آینده نمی بینند.

زیباکلام که تا پیش از خیزش همگانی در ایران از حامیان دو آتشه طیف موسوم به اصلاح طلبان حکومتی بود اکنون و با قوت گرفتن احتمال سقوط رژیم به نظر می رسد به حمایت از اصولگرایان برخاسته و در گفتگوی رسانه ای خود این نکته را پررنگ کرد که گویا طیفی از اصولگرایان نیز خواهان تغییرات در ساختار حکومت هستند.

زیباکلام که از حامیان رژیم اسلامی در چهار دهه گذشته بوده و امروز نیز تلاش دارد این رژیم را نجات دهد خود از انقلابیون ۵۷ بوده و در مصاحبه های متعدد در ماه ها و سالهای گذشته آشکارا عنوان کرده که خواهان ماندگاری رژیم ملایان با وجود تمام نقایص آن است و در گفتگویی اعلام داشت که پا را فراتر می نهم و نه تنها از نظام حمایت می کنم بلکه اگر زمانی احساس کنم که نظام در حال سقوط است حال چه با خیزش مردمی چه با حمله آمریکا و اسرائیل،اسلحه به دست میگیرم و برای دفاع از ماندگاری نظام می جنگم.

گفتنی است مردم از دی ماه ۹۶ به این سو با شعار:اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا پیام آشکار خود به کل رژیم را اعلام داشتند و امروز که خیزش ملی ملت ایران وارد دومین ماه می شود حامیان رژیم در طیف ها و قشرهای مختلف در تلاش هستند تا بلکه بتوانند مردم خشمگین را متقاعد سازند به خانه ها بازگردند و آنچنان که صادق زیباکلام می گوید این خیزش ختم به خیر گردد و رژیم که در آستانه سقوط قرار دارد این بار نیز نجات پیدا کند.

اما آگاهان امور بر این باورند که آتش خشم و نارضایتی مردم تندتر از آن است که امثال صادق زیباکلام ها بتوانند مانند گذشته مردم را بفریبند و با وعده های دروغین مردم را آرام کنند.